Zákaznická karta

Uplatňujte v naší lékarně slevy na zákaznickou kartu...

Zákaznická kartaLékárna Fremlova apotheca poskytuje slevy z ceny nákupu na volně prodejný sortiment. Chcete-li využívat slevy, požádejte si o naši zákaznickou kartu. Karta je vydávána všem zákazníkům bezplatně. Je volně přenosná. Naši zákazníci sbírají na kartu body a po dosažení bodového limitu obdrží výraznou finanční slevu. Konkrétní podmínky  bodového hodnocení vám rádi sdělíme v lékárně.

Karta si za Vás pamatuje, jaké léky jste v naší lékárně odebírali...

Karta ovšem neslouží jen k uplatnění slevy z nákupu, ale také k možnosti informovat pacienta či zákazníka, který lék či potravinový doplněk si kupoval v minulosti v naší lékárně.

Ochrana osobních dat...

Prodávající považuje veškeré osobní údaje kupujícího za důvěrné. Tyto budou použity k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jiným způsobem zneužity, s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem, týkajícími se objednaného zboží. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických a marketingových důvodů a bude s nimi nakládáno podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Kupující poskytuje osobní údaje dobrovolně, za účelem uzavření smlouvy o nákupu zboží a je oprávněn kontrolovat správnost o něm shromažďovaných osobních údajů, jakož i domáhat se nápravy dle zákona 101/2000 Sb.